Partneři

Skupina SARANTIS má velmi silnou distribuční síť ve více než 35 zemích, řízenou ze dvou distribučních center v Řecku a Polsku, přičemž v některých případech je vývoz zajišťován dalšími z poboček společnosti.

Distribuční síť je založena na dohodách o zasoupení a partnerství s nejvýznamnějšími značkami působícími na daných trzích. Tato síť pokrývá zejména oblast východní a střední Evropy, balkánské státy, severní Afriku a země středního východu.

Hlavním cílem oddělení přímého vývozu společnosti je další posilování přítomnosti vlastních značek na daných trzích využíváním vznikajících přiležitostí. Za účelem růstu na daném trhu oddělení hledá také nové možnosti partnerství. Mezi cíle oddělení přímého vývozu patří rozvoj aktivit v Asii a Africe, stejte jako posílení vývozních aktivit v západní Evropě, na středním východě a zvláště v oblasti Perského zálivu.

 

Cookies jsou důležité pro plynulý chod webu a pro zlepšení vašeho online zážitku. Chcete-li pokračovat, klikněte na tlačítko "Přijmout" nebo vyberte možnost "Další informace" a zobrazte podrobné popisy souborů cookie.
Další informace Přijmout soubory cookie